Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bệ kéo nắn có dạng nổi kèm cầu nâng Blackhawk PL10C

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ phụ kiện làm vỏ xe 13 chi tiết TORIN ZX0401A

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ phụ kiện và thước đo tay Blackhawk Korek AFM135

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bơm thủy lực 10 tấn TORIN T71001B1

1,100,000 

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Hệ thống kéo nắn dạng nổi có bánh xe Blackhawk PB31A

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ kéo nắn khung xe tai nạn kiểu chìm DooCar G7

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ kéo nắn khung xe tai nạn kiểu chìm DooCar G6

Thiết bị kéo nắn thân vỏ xe biến dạng nặng

Bộ hãm sắt si xe vào khung chịu lực AFM 813H