Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe công nghệ Robot tự dò R.E.M.O. COMPACT

Nhà sản xuất: Corghi – Italy

  •  Kiểm soát góc đặt ngay khi đăng ký xe
  • Không điều chỉnh hoặc chuẩn bị phụ thuộc vào xe
  • Dễ dàng sử dụng
  • Tất cả các giá trị được đọc trực tiếp
  • Không tiếp xúc vào lốp hoặc vành xe
  • Dữ liệu đọc không cần người vận hành
  • Đo dữ liệu nhanh chóng
  • Đọc dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi loại vành.