Kiểm tra dò gas bằng âm thanh Spin HDL-100+

Model: HDL-100+

Hãng sản xuất            : Spin-Italy

Model: HDL-100+

Xuất xứ                      :Italy

Bảo hành: 12 tháng

Cho kiểm tra vị trí bị dò ga trên trên hệ thống ga ô tô một cách nhanh chóng, thông qua đầu dò và loa báo âm