Bơm hút thay dầu thải treo tường dùng khí nén-Flexbimec 3099

-Áp suất khí nén yêu cầu: 1- 4Bar

-Tỷ lệ bơm 1:1, áp suất dầu đầu ra 4bar

-Độ chân không của bơm: 0.8Bar

-Ống mềm hút dầu thải dài 3m có van khóa và đầu nối cho các đầu hút

– Ống xả dầu thải dài 1.6m