Bơm hút dầu thải bằng khí nén-Flexbimec 3190

– Bình chứa 70 lít
– Khay đo lưu lượng dầu hút ra 10L
– Bộ đầu hút tiêu chuẩn: 05 cái
– Khay hứng dầu cao 1,65m có thể ngả xuống giúp cho việc hứng dầu trong gầm xe được dễ dàng