Bộ phụ kiện và thước đo tay Blackhawk Korek AFM135

Hãng Sản Xuất : Blackhawk-France

Model : STL28

01 xích 2 đầu móc dài 6mm (AEK 103)

01 xích 2 đầu móc dài 210mm (AEK 332)

01 xích 2 đầu dẹt (AEK 243)

01 móc kéo tự khóa (AEK 428)

01 bộ móc kéo dạng lưỡi liềm (AEK 270)

01 chốt giữ đa năng (AEK 301)

01 móc kéo tự khóa (EK 402T)

01 móc kéo (ASK 884 809)

01 móc kéo tự khóa (97605)

01 thước đo tay (AEK 329)